Visitkortopbjælke
Hvad er Kanban?

Hvad er kanban?

Det kort svar: Visuel og enkel projektstyring


Kanbanløsningen er et visuelt værktøj til den daglige styring af projekter, opgaver og projekt-
portefølje.

Løsningen kan anvendes på alle typer af projekter - både dem med traditionel fasestyring og de mere innovative projekter, hvor vægten ligger på agil og iterativ udvikling fx organiseret efter Scrum-metoden.

Først oprettes et projekt (fx med den særlige kanban-skabelon). Her er der mulighed for uden begrænsninger at oprette kolonner til eget behov: Fx Udfordringer, Opgaver, I gang og Afsluttet.

Herefter kan man gå i gang med at oprette kanban-kort i backloggen, definere sprint og flytte kortene efterhånden som processen glider fremad.

Kanban-kort i OctoPro®


Et kanban-kort er et grafisk vindue, der frit kan flyttes mellem kolonnerne. Kortenes rammefarve er bestemt af kolonneplaceringen, mens en farvet bullet angiver deres tematiske tilhørsforhold. Hvert kort indeholder en titel, en beskrivelse og et eller flere succeskriterier. Fremdriften i procent fremgår visuelt.

Til hvert kort kan der knyttes yderligere aktiviteter inde i kortet. Aktiviteter kan efterfølgende gøres til kort ved at trække dem ud på bordet. Et kanban-kort kan således være en backlog eller en sprint backlog i sig selv.

Kortenes indhold redigeres med en lille popup-editor og kan afslutningsvis evalueres direkte fra kortet – med mulighed for løbende at føre logbog.

Opgaverne kan bemandes direkte fra det enkelte Kanban-kort, og er der behov for mere detaljeret bemanding (timetildelinger og fx differentieret timepriser) er OctoPro´s bemandingsmodul lige ved hånden. Opgaverne kan desuden tidsstyres af projektdeltagerne via OctoDo.

Alle kanban-kort og underliggende aktiviteter kan også redigeres via OctoPro’s målhierarki-, gantt-diagram- eller loop-styringsmodul.

Kildevad ApS • Mariane Thomsens Gade 40 • DK-8000 Aarhus • Mail: info@kildevad.com • CVR: 33758332